Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Stanisław Staszic
REKRUTACJA 2018 ULOTKA INFORMACYJNA

4_1480354396.png

PROJEKT: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów. 

 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


Ogłoszenie o rekrutacji do projektu
"Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego
w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów"


   Komisja Rekrutacyjna działająca na podstawie Zarządzenia Nr 15/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2017 r. uprzejmie informuje, że od dnia 23 marca 2017 r. rozpoczyna rekrutację - uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek do projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim- większa zatrudnialność uczniów". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

   Rekrutacja do projektu odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów", który wprowadzony został Zarządzeniem nr 14/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2017 r.

   Prosimy o składanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych(danych) do Dyrektora szkoły w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. do godziny 15.00. Formularz zgłoszeniowy (danych) można pobrać od Dyrektora szkoły.


 Poddziałanie 3.3.1.   Działanie 4.1.

list starostwa do pracodawców


   9 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 w ramach V Forum Pomorskiej Edukacji w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku miało miejsce podpisanie umów z wnioskodawcami dla Poddziałania 3.3.1. oraz dla Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

   Jakość edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

   Powiat kwidzyński reprezentowali: Starosta Jerzy Godzik, Wicestarosta Andrzej Fortuna oraz skarbnik powiatu Ewa Bejgrowicz. Powiat od listopada br realizować będzie projekt "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów". Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Poddziałanie 3.3.1. 

 • Cały projekt  - 2 252 732,02  zł,
 • Dofinansowanie 2 027 458,82 zł tj. 90 % dofinansowania
 • Wkład własny 10 %.  tj. 225 273,20 zł (około 199 000 zł stanowi wkład własny niefinansowy – sale na przeprowadzenie zajęć.)

    Koszt przypadający na 1  uczestnika  - 9 322,68 zł

 

   Działania w ramach projektu mają objęć 360 uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Projekt zakłada ścisłą współprace z przedsiębiorcami, by kształcić uczniów tak, aby spełniali oczekiwania przyszłych pracodawców. Zaplanowano dla nich płatne staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, kursy, szkolenia i zajęcia nastawione na rozwój kompetencji zawodowych, zajęcia z języka angielskiego zawodowego, zajęcia laboratoryjne w szkołach wyższych oraz zajęcia warsztatowe, a także zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 


 

Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

 

 • Wartość ogółem 18 910 127,80 zł
 • Wydatki kwalifikowalne 18 910 127,80
 • Wnioskowane dofinansowanie UE 16 073 608,63 zł
 • Poziom dofinansowania [%] UE 85,00%
 • Wkład własny 2 836 519,17 zł


   Wydatki kwalifikowalne objęte instrumentem elastyczności 87 600,00 zł
 
   Okres realizacji projektu 01.01.2017-14.12.2018

   Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim poprzez dostosowanie oferty kształcenia ponadgimnzjalnego zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy - zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego, szkół oraz pracodawców. Interwencja zostanie zrealizowana poprzez działania w ramach niniejszego projektu.

W projekcie zaplanowano remont wraz z zagospodarowaniem otoczenia i wyposażenie obiektów szkolnych (pracownie praktycznej nauki zawodu) w 3 szkołach zawodowych tj. ZSP nr 2, ZSP nr 1, CKZiU w Kwidzynie (w ustalonych dla powiatu branżach kluczowych: chemia lekka, ICT i elektronika oraz Energetyka i ekoenergetyka). W ramach instrumentu elastyczności zaplanowano działania mające na celu poszerzenie oferty kształcenia ustawicznego, które realizowane będzie w CKZIU. Projekt przewiduje likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. Grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele.


   Planowane działania w ramach projektu

 

    Zespół Szkół Ponadg. nr 1 przy ul. Słowiańskiej 17:

 • remont pomieszczeń korytarzy, sanitariatów i schodów w budynku głównym i budynku dydaktycznym z łącznikiem,
 • remont stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku głównym i budynku dydaktycznym z łącznikiem,
 • remont i modernizacja instalacji elektrycznych w budynku głównym i budynku dydaktycznym z łącznikiem,
 • budowa windy,
 • montaż urządzeń do automatycznej regulacji czasowej i zastosowanie obniżeń dobowych, regulacja instalacji,
 • montaż instalacji ppoż.
   W ramach projektu planowany jest zakup wyposażenia w poszczególnych pracowniach ZSP nr 1 i 2 oraz CKZiU (w branżach: chemia lekka, ICT i elektronika oraz energetyka i ekoenergetyka). Planowana jest także usługa inspektora nadzoru inwestorskiego.
   W dniu 5 kwietnia Zespół Szkół Ponagimnazjalnych nr 1 był organizatorem kolejnej jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Logistycznego. Do Kwidzyna przybyła młodzież z kilku szkół województwa pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy konkursu jak zawsze wykazali się znajomością zagadnień z dziedziny logistyki.  
 
 
 
więcej
  31 marca - 1 kwietnia 2017 r. Wielkanocna Zbiórka Żywności    Jak co roku Bank Żywności /Oddział w Tczewie/ poprzez Koło Aktywnej Pomocy Nadzieja w Kwidzynie zorganizował z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych zbiór
 
 
 
więcej
   10.03.2017r. grupa uczniów z klas II TL,III TL/TR, IV BTL wzięła udział w wycieczce przedmiotowej do centrum dystrybucyjnego firmy Rossmann w Grudziądzu.      Uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią powstania firmy, rozwojem sieci sklepów oraz działalnością centrów
 
 
 
więcej
   14  marca 2017 roku  w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie odbył się X Powiatowy Konkurs Matematyczny. Uczniowie z wszystkich szkół technicznych powiatu kwidzyńskiego rozwiązywali zadania testowe, które dla nich przygotowali organizatorzy konkursu - nauczyciele matematyki z CKZiU oraz ZSP nr 2 w Kwidzynie.    Reprezentacja naszej szkoły w kategorii Technika zajęła następu
 
 
 
więcej
   W tym roku zorganizowano w szkole koncert "orkiestrowy" dla 385 uczniów - wystąpił duet Michał Hals & Paweł Kochański, z koncertu uzyskaliśmy dochód - 556,18 zł. Dodatkowo podczas świątecznego kiermaszu sprzedano gipsowe anioły, makaronowe choinki /wyrób p. Katarzyny Opackiej/, szydełkowe gwiazdeczki i bombki /wyrób p. Anny Pokrzeptowicz/ oraz prowadzono "orkiestrową" kawia
 
 
 
więcej
   Dnia 23 lutego 2017 roku odbyły się Wybory Przewodniczącego Samorządu Szkolnego.    W skład Komisji Wyborczej wchodzili - ustępujący przewodniczący - Tomasz Ponczek oraz Paulina Maciejewska, Oktawia Podogrodzka, Krystian Szablicki.    Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:    &nbs
 
 
 
więcej
1 2 3 4 5 6
kwiecień 2017
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
kwiecień 201703
- Do 03 kwietnia 2017 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikacją i propozycje ocen pozostałych na koniec roku szkolnego dla uczniów klas IV
05
- WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA, KONSULTACJE - GODZINA 16:00
12
- Do 12 kwietnia 2017 - wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas IV
13
- 13 – 18 kwietnia 2017 - wiosenna przerwa świąteczna
24
- rada klasyfikacyjna dla uczniów klas IV
28
- zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas IV
TELEFON/FAKS
+48 55 279 38 96
ADRES
ul. Słowiańska 17 82-500 Kwidzyn
EMAIL
zsp1@zsp1kwidzyn.pl