Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Stanisław Staszic
maj 2019
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
maj 201901
- Od 1 do 3 maja dni wolne od zajęć dydaktycznych
02
- dzień wolny od zajęć dydaktycznych
06
- początek egzaminów maturalnych
07
- egzaminy maturalne - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
08
- egzamin maturalny z języka angielskiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24
- Do 24 maja 2019 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikacją i propozycje ocen na koniec roku szkolnego dla uczniów klas I - III
29
- WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA GODZINA 16:00 KONSULTACJE
TELEFON/FAKS
+48 55 279 38 96
ADRES
ul. Słowiańska 17 82-500 Kwidzyn
EMAIL
zsp1@zsp1kwidzyn.pl