Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Stanisław Staszic
KADRA KIEROWNICZA I NAUCZYCIELSKA
dyrektor
 • Kita Wiesław
wicedyrektor
 • Lewandowska Agnieszka
kierownik szkolenia praktycznego
 • Labuszewski Adam
pedagog
 • Opacka Katarzyna
bibliotekarz
 • Piasek Katarzyna
 • Żochowska Alicja
biologia
 • Sobieraj Hanna
chemia
 • Piasek Katarzyna
edukacja dla bezpieczeństwa
 • Piasek Katarzyna
fizyka
 • Kruszyńska Iwona
geografia
 • Pokrzeptowicz Anna
historia
 • Mulik Małgorzata
historia i społeczeństwo
 • Mulik Małgorzata
język angielski
 • Król Mariusz
 • Sawko Marzanna
 • Staszewska Olga
 • Weliszczyńska Natalia
 • Wojciechowska Anna
język niemiecki
 • Sawko Marzanna
 • Staszewska Olga
język polski
 • Bronowicka Anna
 • Dutko Jarosław
 • Labuszewski Adam
język rosyjski
 • Grabowski Jerzy
 • Wojciechowski Jerzy
matematyka
 • Lulińska Ewa
 • Siuda Adam
przedmioty ekonomiczne
 • Guz Anna
 • Lewandowska Agnieszka
 • Nahorna Magdalena
 • Pawłowska Beata
 • Wołos Małgorzata
przedmioty informatyczne
 • Adamiak Krzysztof
 • Kita Wiesław
 • Kozłowski Wojciech
 • Paciorek Mariusz
 • Paciorek Wioletta
 • Zdral Sławomir
przedmioty logistyczne
 • Sobczak Halina
 • Sobieraj Hanna
 • Targowska Beata
 • Wojciechowski Jerzy
przedmioty organizacji reklamy
 • Michalik Andrzej
 • Ślusarska Katarzyna
religia
 • Nowak Krzysztof
 • ks Kuratczyk Krzysztof
wiedza o kulturze
 • Wiśniewska Danuta
wiedza o społeczeństwie
 • Mulik Małgorzata
wychowanie do życia w rodzinie
 • Żulczyk Grażyna
wychowanie fizyczne
 • Cichocki Aleksander
 • Grochowski Dariusz
 • Ostrowska Hallina
 
czytano 19082 razy
czerwiec 2019
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
czerwiec 201907
- Do 07 czerwca 2019 wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas I - III
14
- rada klasyfikacyjna dla uczniów klas I - III
17
- egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - kwalifikacja A.30; A.31 - klasy II TL, III TL
18
- egzaminy potwierdzające kwalifikację w zawodzie dla wszystkich zawodów - etap pisemny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
18
- pisemne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla wszystkich zawodów - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
21
- zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III
24
- Od 24 do 30 czerwca termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - E.12
24
- Od 24 do 26 czerwca termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - A.35
24
- Od 24 do 25 czerwca termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - A.26
26
- Od 26 czerwca do 3 lipca termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - E.13
27
- plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
TELEFON/FAKS
+48 55 279 38 96
ADRES
ul. Słowiańska 17 82-500 Kwidzyn
EMAIL
zsp1@zsp1kwidzyn.pl