Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Stanisław Staszic

Technik ekonomista 

    27_1391627211.png

 

 

 

 

 

   Współczesna rzeczywistość wymaga dobrej znajomości ekonomii-nauki o gospodarowaniu i zarządzaniu. Nasze technikum umożliwia zdobycie takiej wiedzy. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do sprawnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwenci mogą być zatrudnieni na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Technik ekonomista doskonale organizuje działalność gospodarczą. Sporządza również sprawozdania i analizy w przedsiębiorstwie. Doskonale wykonuje różnego rodzaju prace biurowe.

Nauka w technikum trwa 4 lata. Kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci mają prawo używać tytułu: TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista potrafi:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi

 • interpretować ogólne prawa ekonomiczne

 • korzystać z różnych źródeł prawa

 • stosować podstawowe zasady zarządzania

 • sporządzać dokumentację biurową

 • wykorzystywać urządzenia biurowe i technologię informacyjną do realizacji zadań zawodowych

 • prowadzić ewidencję księgową zgodnie z zasadami rachunkowości

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie poznają zagadnienia ekonomiczne na następujących przedmiotach zawodowych:

 • podstawy ekonomii

 • technika biurowa

 • statystyka

 • zasady rachunkowości

 • marketing

 • elementy prawa

 • rachunkowość

 • pracownia ekonomiczno-informatyczna

czerwiec 2019
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
czerwiec 201907
- Do 07 czerwca 2019 wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas I - III
14
- rada klasyfikacyjna dla uczniów klas I - III
17
- egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - kwalifikacja A.30; A.31 - klasy II TL, III TL
18
- egzaminy potwierdzające kwalifikację w zawodzie dla wszystkich zawodów - etap pisemny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
18
- pisemne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla wszystkich zawodów - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
21
- zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III
24
- Od 24 do 30 czerwca termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - E.12
24
- Od 24 do 26 czerwca termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - A.35
24
- Od 24 do 25 czerwca termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - A.26
26
- Od 26 czerwca do 3 lipca termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - E.13
27
- plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
TELEFON/FAKS
+48 55 279 38 96
ADRES
ul. Słowiańska 17 82-500 Kwidzyn
EMAIL
zsp1@zsp1kwidzyn.pl