Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Stanisław Staszic

Technik logistyk

 

   29_1391627656.png

 

 

 

 

   Logistyka zajmuje się planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem sprawnego i efektywnego transportu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych.

      Jej zadaniem jest takie zorganizowanie przemieszczania i magazynowania produktów, aby koszty były racjonalne, a warunki nabywania zgodne z oczekiwaniami konsumentów.

Nauka w technikum trwa 4 lata. Kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

   Absolwenci mają prawo posługiwać się tytułem technik logistyk.

Uczniowie kończący szkołę znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych

 • firmach usługowych

 • firmach transportowych

 • samorządach lokalnych

Technik logistyk umie:

 • planować i organizować prace magazynu;

 • planować, organizować, realizować i kontrolować zadania logistyczne za pomocą różnych  środków transportu;

 • organizować załadunek i wyładunek towarów;

 • korzystać ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie logistyki;

 • posługiwać się biegle dwoma językami obcymi.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie poznają zagadnienia logistyczne na następujących przedmiotach zawodowych:

 • podstawy logistyki

 • gospodarka zapasami

 • ekonomika logistyki

 • transport i spedycja

 • planowanie logistyczne

   Od kandydatów wymagane są predyspozycje do nauki języków obcych i umiejętność logicznego myślenia.

czerwiec 2019
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
czerwiec 201907
- Do 07 czerwca 2019 wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas I - III
14
- rada klasyfikacyjna dla uczniów klas I - III
17
- egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - kwalifikacja A.30; A.31 - klasy II TL, III TL
18
- egzaminy potwierdzające kwalifikację w zawodzie dla wszystkich zawodów - etap pisemny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
18
- pisemne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla wszystkich zawodów - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
21
- zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III
24
- Od 24 do 30 czerwca termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - E.12
24
- Od 24 do 26 czerwca termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - A.35
24
- Od 24 do 25 czerwca termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - A.26
26
- Od 26 czerwca do 3 lipca termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - E.13
27
- plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
TELEFON/FAKS
+48 55 279 38 96
ADRES
ul. Słowiańska 17 82-500 Kwidzyn
EMAIL
zsp1@zsp1kwidzyn.pl