Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Stanisław Staszic
| DLA RODZICÓW | DODATKOWE DNI WOLNE | EGZAMINY |
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2018-09-03
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
2018-09-11
kiermasz podręczników godzina 9:00
2018-09-12
ZEBRANIA Z RODZICAMI GODZINA 16:00
2018-09-28
Święto Patrona Szkoły – dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Obecność wszystkich uczniów i nauczycieli obowiązkowa.
2018-11-02
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2018-11-23
Do 23 listopada 2018 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikacją i propozycje ocen pozostałych za I półrocze dla uczniów klas IV
2018-11-28
WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA GODZINA 16:00
2018-12-07
Do 07 grudnia 2018 - wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów klas IV
2018-12-14
rada klasyfikacyjna dla klas IV za I półrocze
2018-12-14
zakończenie I półrocza dla klas IV
2018-12-14
Do 14 grudnia 2018 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikacją i propozycje ocen pozostałych za I półrocze dla uczniów klas I - III
2018-12-17
zmiana planu zajęć dydaktycznych dla klas IV
2018-12-19
KONSULTACJE GODZINA 16:00 - 17:30
2018-12-24
Od 24 do 31 grudnia 2018 - zimowa przerwa świąteczna
2019-01-09
Do 09 stycznia 2019 - wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów klas I - III
2019-01-09
egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - kwalifikacja A.32 ( IV TL)
2019-01-10
egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie egzamin dla uczniów klas IV - część pisemna - kwalifikacja E.14, A.32; A.36; A.27
2019-01-12
Od 12 do 15 stycznia termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - E.14
2019-01-14
Od 14 do 15 stycznia termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - A.27
2019-01-16
rada klasyfikacyjna za I półrocze dla uczniów klas I - III
2019-01-17
Od 17 do 19 stycznia termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - A.36
2019-01-18
zakończenie I półrocza dla uczniów klas I - III
2019-01-23
Zebranie z rodzicami podsumowujące pracę szkoły i wyniki uczniów za I półrocze GODZINA 16:00
2019-01-30
plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
2019-02-11
Od 11 - 24 lutego 2019 - ferie zimowe
2019-04-03
Do 03 kwietnia 2019 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikacją i propozycje ocen pozostałych na koniec roku szkolnego dla uczniów klas IV
2019-04-03
WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA GODZINA 16:00
2019-04-17
Do 17 kwietnia 2019 - wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas IV
2019-04-18
Od 18 do 23 kwietnia 2019 - wiosenna przerwa świąteczna
2019-04-24
rada klasyfikacyjna dla uczniów klas IV
2019-04-26
2019-05-01
Od 1 do 3 maja dni wolne od zajęć dydaktycznych
2019-05-02
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2019-05-06
początek egzaminów maturalnych
2019-05-07
egzaminy maturalne - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2019-05-08
egzamin maturalny z języka angielskiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2019-05-24
Do 24 maja 2019 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikacją i propozycje ocen na koniec roku szkolnego dla uczniów klas I - III
2019-05-29
WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA GODZINA 16:00 KONSULTACJE
2019-06-07
Do 07 czerwca 2019 wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas I - III
2019-06-14
rada klasyfikacyjna dla uczniów klas I - III
2019-06-17
egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - kwalifikacja A.30; A.31 - klasy II TL, III TL
2019-06-18
pisemne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla wszystkich zawodów - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
2019-06-18
egzaminy potwierdzające kwalifikację w zawodzie dla wszystkich zawodów - etap pisemny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2019-06-21
zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III
2019-06-24
Od 24 do 25 czerwca termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - A.26
2019-06-24
Od 24 do 26 czerwca termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - A.35
2019-06-24
Od 24 do 30 czerwca termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - E.12
2019-06-26
Od 26 czerwca do 3 lipca termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - E.13
2019-06-27
plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
sierpień 2019
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TELEFON/FAKS
+48 55 279 38 96
ADRES
ul. Słowiańska 17 82-500 Kwidzyn
EMAIL
zsp1@zsp1kwidzyn.pl