Praktyki

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/2020

TERMINYKLASA
04.05.2020 - 15.05.2020II Technik ekonomista
30.09.2019 - 25.10.2019III Technik ekonomista
20.04.2020 - 18.05.2020 (włącznie)II Technik informatyk
30.09.2019 - 25.10.2019
04.05.2020 - 15.05.2020
III Technik informatyk
20.04.2020 - 18.05.2020 (włącznie)III Technik Logistyk
30.09.2019 - 25.10.2019III Technik TOR