Kalendarz Roku
| DLA RODZICÓW | DODATKOWE DNI WOLNE | EGZAMINY |
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2019-09-10
10 września 2019 - giełda podręczników szkolnych
2019-09-11
ZEBRANIA Z RODZICAMI GODZINA 15:30-16:30
2019-09-27
27 września 2019 - Święto Patrona Szkoły
2019-10-14
14 październik 2019 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2019-10-31
31 październik 2019 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2019-11-20
Do 22 listopada 2019 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem i propozycje ocen pozostałych za I półrocze dla uczniów klas IV
2019-11-27
WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA, KONSULTACJE GODZINA: 15:30-16:30
2019-12-06
Do 06 grudnia 2019 - wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów klas IV
2019-12-13
13 grudnia 2019 - zakończenie I półrocza dla klas IV
2019-12-13
13 grudnia 2019 - rada klasyfikacyjna dla klas IV za I półrocze
2019-12-16
16 grudnia 2019 - zmiana planu zajęć dydaktycznych dla klas IV
2019-12-31
23 - 31 grudnia 2019 - zimowa przerwa świąteczna
2020-01-02
02 - 03 stycznia 2020 - dni wolne od zajęć dydaktycznych
2020-01-08
KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI
2020-01-08
Do 08 stycznia 2019 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem i propozycje ocen pozostałych za I półrocze dla uczniów klas I - III
2020-01-09
09 stycznia 2020 - egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - kwalifikacja A.31, A.31, A.32 ( IV TL)
2020-01-10
10 stycznia 2020 - egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie dla uczniów klas IV - część pisemna
2020-01-11
11 - 14 stycznia 2020 - termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - E.14
2020-01-13
13 - 14 stycznia 2020- termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - A.27
2020-01-14
14 - 16 stycznia 2020 - termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - A.35
2020-01-16
16 - 18 stycznia 2019 - termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - A.36
2020-01-17
17 - 18 stycznia 2020 - termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - A.26
2020-01-24
13 - 24 stycznia 2020 - ferie zimowe
2020-01-29
29 - 30 stycznia; 11 - 12 lutego 2020- termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - E.12
2020-01-31
Do 31 stycznia 2020 - wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów klas I - III
2020-02-06
6 - 9 lutego 2020 - termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - E.13
2020-02-07
07 lutego 2020 - rada klasyfikacyjna za I półrocze dla uczniów klas I - III
2020-02-07
07 lutego 2020 - zakończenie I półrocza dla klas III
2020-02-11
29 - 30 stycznia; 11 - 12 lutego 2020- termin przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - część praktyczna - E.12
2020-02-12
Zebranie z rodzicami podsumowujące pracę szkoły i wyniki uczniów za I półrocze
2020-02-19
19 lutego 2020 - plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
2020-04-08
Do 08 kwietnia 2020 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem i propozycje ocen pozostałych na koniec roku szkolnego dla uczniów klas IV
2020-04-14
09 - 14 kwietnia 2020 - wiosenna przerwa świąteczna
2020-04-15
WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA, KONSULTACJE
2020-04-15
Do 15 kwietnia 2020 - wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas IV
2020-04-22
22 kwietnia 2020 - rada klasyfikacyjna dla uczniów klas IV.
2020-04-24
24 kwietnia 2020 - zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas IV (uroczyste zakończenie roku szkolnego).
2020-05-04
04 maja 2020 - początek egzaminów maturalnych.
2020-05-06
06 maja 2020 - egzamin maturalny z języka angielskiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2020-05-27
WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA, KONSULTACJE
2020-06-08
Do 08 czerwca 2020 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, oceną naganną z zachowania, nieklasyfikowaniem i propozycje ocen na koniec roku szkolnego dla uczniów klas I - III.
2020-06-08
(COVID-19: zmiana terminu egzaminów maturalnych)
2020-06-09
(COVID-19: zmiana terminu egzaminów maturalnych)
2020-06-10
(COVID-19: zmiana terminu egzaminów maturalnych)
2020-06-12
12 czerwca 2020 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2020-06-15
Do 15 czerwca 2020 - wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas I - III.
2020-06-22
22 czerwca 2020 - część praktyczna - AU.22 - III TL
2020-06-22
22 czerwca 2020 - rada klasyfikacyjna dla uczniów klas I - III.
2020-06-22
22 czerwca 2020 - część praktyczna - model d
2020-06-23
23 czerwca 2020 - pisemne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla wszystkich zawodów - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
2020-06-24
24 - 25 czerwca 2020 - część praktyczna - AU.29
2020-06-24
24 - 26 czerwca 2020 - część praktyczna - AU.35
2020-06-26
26 czerwca 2020 - zakończenie zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III.